Get Adobe Flash player

Aktualności

Szkoły przystępujace do rozgrywek międzypowiatowych proszone są o rejestrację w systemie srs.szs.pl oraz o wypełnienie zgłoszenia do eliminacji międzypowiatowych (druk taki jak w roku ubiegłym jest w załaczniku). Proszę pamiętać, że nie każdy zawodnik z przynależnością klubową ma licencję!!!

Niniejszym informujemy, że Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły nie stosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

 

Przewodniczący SZSWWM

Jan Dorosiewicz

 

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce informuje, że sztafetowe biegi przełajowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego ziemskiego i grodzkiego odbędą się w dniu 10 października br. (sobota) w Ostrołęce - tereny nad Narwią.

 

PROGRAM MINUTOWY

PROGRAM MINUTOWY

INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

IGRZYSKA, GIMNAZJADA, LICEALIADA

 

1. Organizator: P G-Z SZS Ostrołęka

2. Termin: 3 października 2015r. (sobota)

3. Miejsce: Ostrołęka – błonie nad Narwią (za halą sportową im. A. Gołasia)