Get Adobe Flash player
sobota, 28 wrzesień 2013 07:47

Informacje o działalności Związku

Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.
Program SZS uwzględniający aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy się uznaniem władz państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa.
Głównym długofalowym celem działań SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.
Dla nas głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego).

Cele te osiąga Szkolny Związek Sportowy poprzez:
Organizowanie powszechnie dostępnych form sportowania i udziału w zawodach. W imprezach i organizowanych zawodach w ciągu roku bierze udział około 2,5 mln. dzieci i młodzieży w wieku 10 -20 lat w tym między innymi:

A/ w systemie zorganizowanym:
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 – 13 lat)
- Gimnazjada (13 – 16 lat )
- Licealiada (16 – 20 lat)
B/ w systemie „Sport Wszystkich Dzieci”
· turnieje i zawody regionalne, ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu,
· festyny rodzinne,
· festyny integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych,
· konkursy,
· turniej gier i zabaw „Puchar 5 milionów”,
· akcja letniego wypoczynku,
· imprezy organizowane w okresie Tygodnia sportu szkolnego (czerwiec), oraz z okazji inauguracji Sportowego Roku Szkolnego (wrzesień),
· program „Animator sportu dzieci i młodzieży”,
· program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
· Szkolenie „Młodzieżowych Organizatorów Sportu”
· Szkolenie „Młodzieżowych Sędziów Sportowych”
2. Rozwijanie systemu aktywności rówieśniczej (samorządne formy udziału dzieci i młodzieży w organizowaniu zajęć – wolontariat młodzieżowy).
3. Prowadzenie tzw. „Warsztatów promocji zdrowia” i „Wywiadówek” z rodzicami, nauczycielami i działaczami samorządowymi.
4. Prowadzenie takich programów jak „Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej”.

Programy te realizujemy poprzez:
1. Organizacyjną sieć Szkolnego Związku Sportowego obejmującą wszystkie szczeble administracji (województwa, powiaty ,gminy) i szkoły wszystkich typów.
2. Wydawanie miesięcznika „LIDER” w nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy.
3. Współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się krzewieniem zdrowego stylu życia.

Imprezy i zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się :
- popularnością i masowością;
- dużym zasięgiem terytorialnym;
- dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny dla wyeksponowania materiałów sponsora.

Charakterystyka imprez
Imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w systemie zorganizowanym przeprowadzane są na następujących szczeblach rozgrywek:

Na szczeblu szkoły:
Podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) jako system całorocznej działalności sportowej w szkole. Organizatorem wszystkich imprez sportowych w szkole jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego sportowania młodzieży, która nie będzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym poziomie.
Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.
W grach sportowych w kategorii dzieci zawody przeprowadza się w oparciu o program mini gier. Niezależnie od dyscyplin podstawowych, szkoła może realizować inne dyscypliny regionalne.
Dążymy do tego, aby Igrzyska Szkolne trwały cały rok szkolny i obejmowały swym zasięgiem całą młodzież szkolną.

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu:
Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodówa

 

 

Czytany 6228 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 wrzesień 2013 15:53
Więcej w tej kategorii: « Zarząd