Get Adobe Flash player

Komunikaty

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2017/2018:

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych (Igrzyska Dzieci) na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2017/2018:

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół powiatu ostrołęckiego (Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada) - 2016/2017.

Komunikaty z zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2016/2017:

Komunikaty z zawodów dla gimnazjów na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2016/2017:

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2016/2017:

Komunikaty z zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2015/2016:

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

Komunikaty z zawodów dla gimnazjów na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2015/2016:

- piłka nożna dziewcząt i chłoców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2015/2016:

- mini piłka nożna dziewcząt

- mini piłka nożna chłopców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu międzypowiatowym w roku szkolnym 2014/2015:

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców - kat. szkoły podstawowe

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców - kat. gimnazja

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców - kat. szkoły ponadgimnazjalne

- unihokej dziewcząt - kat. szkoły podstawowe

- koszykówka dziewcząt i chłopców

- unihokej dziewcząt - kat. gimnazja

- piłka siatkowa chłopców - kat. gimnazja

- mini piłka koszykowa dziewcząt

Komunikaty z zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2014/2015:

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

Komunikaty z zawodów dla gimnazjów na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2014/2015:

- piłka nożna dziewcząt i chłopców

- indywidualne biegi przełajowe dziewczat i chłopców

- unihokej dziewcząt i chłopców

- drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców

- indywidualny tenis stołowy dziewcząt i chłopców

- koszykówka dziewcząt

- koszykówka chłopców

- halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

- piłka ręczna dziewcząt i chłopców

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

Komunikaty z zawodów dla szkół podstawowych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2014/2015:

- mini piłka nożna dziewcząt i chłopców

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

- unihokej dziewcząt i chłopców

- drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców

- indywidualny tenis stołowy dziewcząt i chłopców

- halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców

- mini piłka koszykowa chłopców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

- mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców

- mini piłka koszykowa dziewcząt

- czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców

 

Komunikaty z zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2014/2015:

- piłka nozna dziewcząt

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

- szkolna liga LA dziewcząt i chłopców

- halowa piłka nożna dziewcząt

- halowa piłka nożna chłopców

- indywidualny tenis stołowy dziewcząt

- indywidualny tenis stołowy chłopców

- drużynowy tenis stołowy dziewcząt

- drużynowy tenis stołowy chłopców

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

- piłka siatkowa chłopców

- piłka nożna chłopców

 

Strona 2 z 3